PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Parametry produktu
Typ testera:
elektryczny
Rodzaj użytego wyświetlacza:
linijka diodowa wskazująca progowo 7 poziomów napięć
Zakres pomiaru napięcia AC:
6/12/24/50/120/230/400V
Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC:
0...60Hz
Zakres pomiaru napięcia DC:
6/12/24/50/120/230/400V
Klasa szczelności:
IP64
Wymiary zewnętrzne:
240 x 78 x 40 mm
Masa bez baterii:
237 g
Właściwości przyrządów pomiarowych:
  • test niskiej impedancji
  • testowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD do 30mA
  • wskaźnik polaryzacji
Pomiar:
napięcia AC, napięcia DC
Informacje dodatkowe
Masa brutto:
0,224 kg