PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Promocje

AX-594

Multimetr cyfrowy; LCD 3,75 cyfry (3999); Bargraf: 41segm.30x/s

AX-MS8221B

Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999) 15mm; 2,5x/s

AX-MS8221A

Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999) 15mm; 2,5x/s; 2,8V

AX-MS8250

Multimetr cyfrowy; LCD 3,75 cyfry (3999) 18mm, podświetlany

AX-160IP

Multimetr cyfrowy; LCD (6000), podwójny, podświetlany; 3x/s; IP65

AX-7020

Multimetr analogowy; Właściwości: uniwersalny; Test diody: tak

AX-582B

Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry 28mm; VAC: 1m÷2/20/200/750V

AX-595

Multimetr cyfrowy; LCD (5999), bargraf; 3x/s; -20÷1000°C

AX-176

Multimetr cyfrowy; LCD (6600), podświetlany; 3x/s; True RMS

AX-155

Multimetr cyfrowy; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

Katalog AXIOMET

Pobierz katalog
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Badanie rezystancji izolacji warunkiem bezpiecznego użytkowania sieci

Rezystancja izolacji to parametr charakteryzujący sieć energetyczną, będący jednym z najważniejszych kryteriów oceny jej jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Kontrola stanu izolacji wynika z wymogów prawnych i obejmuje okresowe sprawdzenie instalacji w budynkach.

Pomiar rezystancji izolacji dostarcza informacji o stanie dielektryka, oddzielającego przewody pod napięciem, od siebie i od ziemi, zarówno w urządzeniach elektrycznych, jak i w sieciach elektrycznych.

Kiedy uzyskane wyniki będą poprawne?

Uproszczony schemat miernika rezystancji izolacjiDo mierzenia rezystancji izolacji zwykły omomierz nie wystarcza. Konieczne jest użycie wyspecjalizowanego miernika. Zbadanie większości zjawisk wymaga bowiem by do układu zostało podane wysokie napięcie pomiarowe (250 V - 2,5 kV), nie zaś napięcie kilku woltów, jak w multimetrze. Niezbędne są zakresy pomiarowe do 20 GΩ (rys. 1).

Co tworzy układ składowych pomiarowych?

Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji to nie tylko pomiar oporności między dwoma przewodami w kablu. To także rezystancja powierzchniowa izolatora zależna od czystości powierzchni. Poza opornością między żyłami kabla, ważna jest jeszcze rezystancja między każdą żyłą a ziemią.

Tworzy to złożony układ składowych pomiarowych (rys. 2).

Przy wysokim napięciu znajdującym się w sieci w dielektrykach zachodzą dodatkowo zjawiska związane z ustawianiem się ładunków w linii pola elektrycznego wewnątrz materiału izolacyjnego.

Jakie możliwości pomiarowe dają mierniki rezystancji izolacji?

Wyspecjalizowany miernik rezystancji izolacji pozwala na przeprowadzenie pomiarów zgodnie z obowiązującą normą, a więc dla określonego napięcia pomiarowego i z odpowiednią dokładnością.

Zapewnia możliwość:

  • regulacji napięcia,
  • regulacji czasu pomiaru,
  • wykonania pomiarów cyklicznych,
  • wyznaczenia wartości prądu upływu izolacji,
  • wyznaczenia wartości prądu polaryzacji dielektryka.

Zaawansowane przyrządy umożliwiają również pomiar metodą 3-przewodową, pozwalającą wyeliminować wpływ prądu upływności powierzchniowej na wynik.


Podsumowanie

Pomiar rezystancji izolacji pozwala wykryć niewidoczne uszkodzenia przewodów i instalacji wywołane uszkodzeniem mechanicznym przewodu, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Przeprowadzanie pomiarów przy różnej temperaturze i wilgotności pozwala ocenić też stan i jakość izolacji kabla.