PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Promocje

AX-5002

Miernik temperatury; LCD 4 cyfry, podświetlany; Rozdz: 0,1°C

AX-5003

Miernik temperatury; LCD 4 cyfry, podświetlany; -200÷1300°C

AX-7510

Pirometr; LCD, podświetlany; -20÷550°C; Rozdz.optyczna: 12: 1

AX-9201

Miernik temperatury; LCD; -50÷150°C; Dokł: ±1°C; Rozdz: 0,1°C

AX-DT100

Rejestrator: temperatury i wilgotności; LCD; -40÷70°C; 0÷100%RH

AX-L230

Luksomierz; LCD 3,75 cyfry (3999), podświetlany; 1,5x/s; 280g

AX-TH05

Termohigrometr; LCD; -50÷70°C; Dokł: ±1°C; 0,1°C; 10÷99%RH; 1%RH

AX-7520

Pirometr; LCD 4 cyfry; -20÷537°C; Rozdz.optyczna: 12: 1; ε: 0,1÷1

AX-PH01

Miernik pH; LCD podwójny; 0÷14pH; 0÷50°C; Dokł: ±0,5°C; 100g

AX-7531

Pirometr; LCD, podświetlany; -50÷800°C; Rozdz.optyczna: 20: 1

Katalog AXIOMET

Pobierz katalog
(ver. 5)
PDF (4,4 MB)

Instrukcja obsługi oprogramowania AX-DT200

Otwórz oprogramowanie klikając na
Na ekranie pojawi się okno oprogramowania rejestratora. Rejestrator nie jest podłączony.
Włóż rejestrator AX-DT200 do gniazda USB komputera.Rejestrator automatycznie zostanie wykryty przez PC i na ekranie pojawi się symbol
Programowanie rejestratora
W oknie głównym oprogramowania wybierz
Pojawi się okno ustawień. Oprogramowanie pozwala na wybór ᵒC lub ᵒF, zmianę częstotliwości próbkowania (10sek, 1min, 5min, 30min, 1godzina, 6godzin, 12godzin), ustawienie alarmów temperatury i wilgotności.
Wciśnij przycisk
Na ekranie pojawi się okno. Potwierdź ustawienia rejestratora przez wciśnięcie przycisku OK. Teraz możesz odłączyć rejestrator od komputera.
Aby rozpocząć rejestrację wciśnij na rejestratorze żółty przycisk LOG tak by na ekranie REJESTRATORA pojawił się symbol LOG. Urządzenie rozpocznie rejestrację. Aby zatrzymać rejestrację wciśnij żółty przycisk na rejestratorze aż na ekranie rejestratora pojawią się trzy kreski.
Po zakończonej rejestracji włącz oprogramowanie podłącz rejestrator do PC i wybierz
Urządzenie zapyta o miejsce gdzie ma zapisać dane a następnie pojawi się okno z zarejestrowanymi danymi:
Wyświetlanie zarchiwizowanych danych
W oknie:
Wybierz:
Wybierz katalog w którym zapisane są zarchiwizowane dane: