PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Promocje

AX-7510

Pirometr; LCD, podświetlany; -20÷550°C; Rozdz.optyczna: 12: 1

AX-PH01

Miernik pH; LCD podwójny; 0÷14pH; 0÷50°C; Dokł: ±0,5°C; 100g

AX-TH05

Termohigrometr; LCD; -50÷70°C; Dokł: ±1°C; 0,1°C; 10÷99%RH; 1%RH

AX-5003

Miernik temperatury; LCD 4 cyfry, podświetlany; -200÷1300°C

AX-7531

Pirometr; LCD, podświetlany; -50÷800°C; Rozdz.optyczna: 20: 1

AX-5002

Miernik temperatury; LCD 4 cyfry, podświetlany; Rozdz: 0,1°C

AX-L230

Luksomierz; LCD 3,75 cyfry (3999), podświetlany; 1,5x/s; 280g

AX-DT100

Rejestrator: temperatury i wilgotności; LCD; -40÷70°C; 0÷100%RH

AX-7520

Pirometr; LCD 4 cyfry; -20÷537°C; Rozdz.optyczna: 12: 1; ε: 0,1÷1

AX-9201

Miernik temperatury; LCD; -50÷150°C; Dokł: ±1°C; Rozdz: 0,1°C

Katalog AXIOMET

Pobierz katalog
(ver. 5)
PDF (4,4 MB)

Przewody pomiarowe

Typowy przewód pomiarowy do multimetru
Fot. 1. Typowy przewód pomiarowy do multimetru. Z jednej strony ma kątowy wtyk bananowy z izolowanym bagnetem, z drugiej strony igły pomiarowe z dodatkowymi osłonami końcówki

Przewody pomiarowe to elementy łączeniowe przeznaczone do współpracy z aparaturą pomiarową, przez co ich parametry są dopasowane do funkcjonalności mierników, z jakimi one współpracują. Największą asortymentowo grupę stanowią wersje do współpracy z multimetrami (fot. 1).

Od strony miernika są zakończone wtykami bananowymi o znormalizowanej średnicy 4 mm z końcówką odsłoniętą lub zakrytą osłoną z tworzywa. Wersje osłonięte ograniczają możliwość porażenia prądem z badanego układu podczas podłączania i manipulowania, bo multimetrami można mierzyć wysokie napięcia.

Poza multimetrami przewody pomiarowe wykorzystywane są do podłączania:

  • napięć z zasilaczy laboratoryjnych,
  • mierników RLC,
  • generatorów,
  • obciążeń elektronicznych
  • podobnych urządzeń.

Sam przewód pomiarowy musi być jak najbardziej elastyczny, a jednocześnie zapewniać możliwość pomiaru prądu przez przyrząd (duży przekrój) oraz skuteczną izolację przed wysokim napięciem.

Ten zestaw przeciwstawnych kryteriów producenci rozwiązują za pomocą szerokiego asortymentu, w którym zamiast jednego przewodu „do wszystkiego” pojawiają się wersje ukierunkowane na dużą elastyczność z izolacją silikonową, na pomiary dużych prądów (o przekroju nawet 2,5 mm2) lub do mierzenia wysokich napięć.

Drugi koniec przewodu pomiarowego zawiera końcówki pomiarowe w formie igieł, krokodylków, wtyków bananowych lub chwytaków pozwalających zamontować końcówkę w punkcie pomiarowym. Przewody typu banan-banan pozwalają z kolei założyć na drugim końcu chwytak lub zacisk pomiarowy, co zapewnia dużą elastyczność.
Szeroka oferta rynku pozwala dobrać też przewód pod kątem koloru i długości, z wtykami prostymi i kątowymi.

Normy jakości izolacji i kategorie

Obowiązująca norma IEC/EN61010-1 określa cztery kategorie bezpieczeństwa użytkowania sprzętu pomiarowego (I-IV).

Im wyższa kategoria, tym skuteczność ochrony mierników przed przepięciami i jakość izolacji przewodów pomiarowych jest lepsza.

Numer kategorii podawany jest w połączeniu z maksymalnym napięciem roboczym, jakie może wystąpić między zaciskami pomiarowymi przyrządu lub między nimi a uziemieniem (tabela 1). Jednocześnie definiowana jest odporność na przepięcia.

Kategoria bezpieczeństwa Napięcie robocze [V] Przepięcie maks. [V] Impedancja źródła [Ω] Aplikacje
 I  600  2500  30  Sprzęt elektroniczny
 1000  4000
 II    600  4000  12    Urządzenia w jednofazowych sieciach budynkowych
 1000  6000
 III    600  6000  2    Urządzenia przemysłowe i oświetleniowe w sieciach trójfazowych
 1000  8000
 IV  600  8000  Systemy dystrybucji energii w sieciach trójfazowych
Tabela 1. Kategorie bezpieczeństwa wg IEC/EN61010-1.

W przypadku przewodów pomiarowych,

im wyższa kategoria przewodu, tym większa gwarancja bezpieczeństwa dla osoby obsługującej,

co jest istotne zwłaszcza w stanie nieustalonym, gdzie potencjały wielokrotnie przekraczają wartości nominalne.

Im wyższa kategoria, tym ostrze igły testowej jest bardziej osłonięte po to, aby powiększyć dystans pomiędzy końcówką pomiarową, a palcem trzymającym sondę.

Dla przewodów kategorii III i IV odsłonięta część ma jedynie 4 mm, dla kategorii I i II już 19 mm (fot. 2).

Zapewnienie skutecznej ochrony w przypadku przewodów pomiarowych dla wyższych kategorii wymaga także specjalnych zabiegów, takich jak użycie kabli w podwójnej izolacji, osłony zamykające dostęp do metalowych elementów wtyków bananowych i krokodylków uniemożliwiające dotknięcie metalowej części.

Ponieważ przewody pomiarowe są często zginane, co prowadzi do przetarć i uszkodzeń mechanicznych izolacji, renomowane produkty mają kable pokryte dwiema warstwami izolującymi o kontrastowych kolorach. Uszkodzenie warstwy zewnętrznej powoduje, że kolor wewnętrznej staje się widoczny (fot. 3).

Fot. 3. Zgodnie z najnowszymi wymaganiami normy IEC/EN6101-031, przewody pomiarowe muszą mieć wskaźnik zużycia lub też mają być wykonane z kabla o podwójnej izolacji.

Mechanizm ten pełni rolę ostrzegawczą dla użytkownika będąc swoistym wskaźnikiem zużycia przewodu testowego i wskazaniem do wymiany.

Wraz z ostatnią aktualizacją normy, w edycji IEC/EN6101-031, producenci zostali zobligowani do implementacji w przewodach pomiarowych wskaźnika zużycia lub jeśli to jest niemożliwe do korzystania z przewodów o podwójnej izolacji. Dodatkowo krokodylki i wtyki w stanie zamkniętym muszą mieć konstrukcję uniemożliwiającą dotknięcie części metalowych – są to tzw. bezpieczne wtyki (fot. 4).

Fot. 4. W stanie zamkniętym chwytaki dla kategorii II-IV muszą mieć elementy metalowe osłonięte tak aby nie można było ich dotknąć

Należy pamiętać, że

kategoria przewodu pomiarowego oraz jego parametry związane z obciążalnością prądową muszą być zgodne z funkcjonalnością danego przyrządu,

gdyż w przypadku niezgodności o możliwościach pomiarowych i bezpieczeństwie zaczyna decydować najsłabszy element.

Przewód koncentryczny
Fot. 5. Przewód koncentryczny z chwytakami przeznaczony do współpracy z oscyloskopem lub generatorem

Przewody pomiarowe koncentryczne

Drugą grupę przewodów pomiarowych stanową wersje bazujące na przewodzie koncentrycznym i wtykach BNC z jednej strony, które montuje się do oscyloskopów, generatorów i częstościomierzy oraz urządzeń pomiarowych działających w zakresie wysokich częstotliwości, (jak analizatory widma (fot. 5).

Drugi koniec takiego przewodu zakończony jest zwykle miniaturowymi chwytakami lub parą krokodylek-igła testowa, pozwalającą trwale podłączyć się do masy urządzenia, a następnie dokonywać pomiarów jedną ręką przez dotykanie punktów testowych.

Wśród kabli tego typu są też wersje z wtykami BNC po obu stronach, używane do łączenia aparatury laboratoryjnej, kable BNC-banan pozwalające na montaż specjalistycznych końcówek, a także BNC-krokodylki (w wersjach osłoniętych i odkrytych) wykorzystywane najczęściej w generatorach do podawania sygnałów testowych.

Ponieważ część oscyloskopów pełni też funkcję analizatora stanów logicznych na rynku dostępne są też specjalistyczne rozwiązania z wtykiem BNC oraz po drugiej stronie z końcówkami do złączy igłowych typu goldpin. Takie zastosowanie mają też przewody BNC-podwójny banan wykorzystywane przy pomiarach elektrycznych, np. w analizatorach jakości energii.
Z kolei do zastosowań pomiarowych i łączeniowych w układach mikrofalowych kierowane są kable ze złączami na zakresy w.cz, jak SMA, MMCX.
Podobnie jak w przypadku przewodów do mierników kable koncentryczne mają kategorie definiujące maksymalne napięcie pracy. Pomiaru prądu metodą bezpośrednią z ich użyciem się nie wykonuje, wykorzystywane są metody pośrednie za pomocą przystawek cęgowych lub przekładników. Wszystkie omawiane przewody różnią się też długością od kilkudziesięciu centymetrów do ok. 1,5 -2 metrów i z reguły kable na zakres w.cz. są krótkie.

Przewód koncentryczny
Fot. 6. Pęseta pomiarowa pozwala na wygodny pomiar parametrów elementów SMD

Pęsety pomiarowe

Pomiar parametrów elementów w obudowach do montażu powierzchniowego za pomocą typowych końcówek igłowych kabli pomiarowych nie jest łatwy. Są one na tyle małe, że przyłożenie końcówek wymaga zręczności i konieczności zaangażowania obu rąk, a najmniejsze elementy mogą nawet zostać uszkodzone przez zbyt silny docisk. Niestety kondensatory, dławiki oraz rezystory w mniejszych obudowach nie mają oznaczeń i konieczność dokonania pomiarów staje się coraz częstsza, zwłaszcza w warunkach spotykanych w biurach projektowych i działach serwisu.

W takim przypadku cenną pomocą może okazać się pęseta pomiarowa z tworzywa sztucznego z małymi metalowymi końcówkami połączonymi z oddzielnymi przewodami i zakończone osłoniętymi wtykami bananowymi (fot. 6).

Pozwala ona na pewny i delikatny kontakt ostrzy pomiarowych z końcówkami elementów SMD za pomocą jednej ręki i zapewnia konieczną izolację. Drugą ręką można wówczas obsługiwać miernik.